Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 1045. Kahju tekitamise õigusvastasus

(1) Kahju tekitamine on õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati:

1) kannatanu surma põhjustamisega;

2) kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisega;

3) kannatanult vabaduse võtmisega;

4) kannatanu isikliku õiguse rikkumisega;

5) kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega;

6) isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumisega;

7) seadusest tulenevat kohustust rikkuva käitumisega;

8) heade kommete vastase tahtliku käitumisega.

(2) Kahju tekitamine ei ole õigusvastane, kui:

1) kahju tekitamise õigus tuleneb seadusest;

2) kannatanu nõustus kahju tekitamisega, välja arvatud juhul, kui nõusoleku andmine on vastuolus seaduse või heade kommetega;

3) kahju tekitaja tegutses hädakaitse- või hädaseisundis;

4) kahju tekitaja kasutas oma õiguse teostamiseks või kaitseks õigustatult omaabi.

(3) Seadusest tuleneva kohustuse rikkumisega kahju tekitamine ei ole õigusevastane, kui kahju tekitaja poolt rikutud sätte eesmärk ei olnud kannatanu kaitsmine sellise kahju tekkimise eest.

(4) Kahju tekitanud teole kihutaja või kaasaaitaja käitumine loetakse võrdseks kahju tekitaja käitumisega ja nad vastutavad kahju tekitamise eest samadel alustel kahju tekitajaga.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid