Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 899. Kahju ja kulude hüvitamine

(1) Hoiuleandja peab hüvitama hoidjale kahju ja kulud, mille põhjustab:

1) asja ebapiisav pakkimine või tähistamine hoiuleandja poolt;

2) asja ohtlikkusest teatamata jätmine hoiuleandja poolt;

3) asjaga seotud ametlike toimingute läbiviimiseks vajalike dokumentide või teabe puudumine, ebatäielikkus või ebaõigsus.

(2) Hoiuleandja vastutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul, sõltumata sellest, kas tema kohustuste rikkumine on vabandatav. Kui hoiuleandjaks on tarbija, vastutab ta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste rikkumise eest üksnes juhul, kui ta rikkus kohustust süüliselt.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid