Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 73310. Makseinstrumendi omamisega seotud kohustused

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]

Makseinstrumendi omaja on kohustatud:

1) kasutama makseinstrumenti selle väljastamise ja kasutamise tingimuste kohaselt, muu hulgas tegema alates makseinstrumendi saamisest kõik vajaliku, et hoida makseinstrument ja selle kasutamist võimaldavad abivahendid, sealhulgas isikustatud turvaelemendid, kaitstuna;

2) teatama viivitamata makseinstrumendi väljastanud makseteenuse pakkujale või tema poolt sel eesmärgil teatavaks tehtud kolmandale isikule makseinstrumendi kadumisest, vargusest ja makseinstrumendi autoriseerimata või valesti kasutamisest pärast sellest teadasaamist.

[RT I, 07.12.2017, 1 – jõust. 13.01.2018]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid