Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 7112. Tasu nõudmine teabe andmisel

(1) Makseteenuse pakkuja võib nõuda tasu teabe esitamise või kättesaadavaks tegemise eest poolte kokkuleppel üksnes juhul, kui teavet nõuab makseteenuse pakkuja klient ja makseteenuse pakkuja:

1) annab seda kokkuleppe kohaselt sagedamini, kui on sätestatud käesoleva seaduse §-des 7111 , 727 ja 7271 ;

2) annab teavet, mis ei ole käesoleva seaduse §-des 711, 7111 , 727 ja 7271 sätestatud, või 3) annab teavet viisil, milles ei ole makseteenuse lepingus kokku lepitud.

(2) Tasu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teabe eest peab olema asjakohane ja vastama makseteenuse pakkuja tegelikele kuludele.

[RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid