Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 925. Käskveksel

(1) Käskveksel on käskväärtpaber, millega veksli väljaandja käsundab käsundisaajat (veksli maksja) maksma vekslis märgitud veksli alusel õigustatud isikule kindlaksmääratud rahasumma vekslis märgitud maksetähtpäeval (veksli lunastamine). Käsund ei või olla tingimuslik.

(2) Käskvekslis peavad olema märgitud järgmised andmed:

1) nimetus „veksel“ dokumendi koostamise keeles;

2) tingimusteta käsund kindlaks määratud rahasumma (vekslisumma) maksmiseks;

3) veksli maksja nimi;

4) maksetähtpäev;

5) maksekoht;

6) isiku nimi, kellele peab toimuma maksmine;

7) veksli väljaandmise aeg ja koht;

8) veksli väljaandja allkiri.

(3) Käskveksli võib välja anda ka selliselt, et veksel kuulub lunastamisele väljaandja enda korraldusel, või selliselt, et väljaandja on ise veksli maksjaks. Käskveksli võib välja anda kolmanda isiku arvel.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin