Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

42. peatükk. VEOLEPING


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jagu. Kaubaveoleping
   1. 1. jaotis. Üldsätted
    1. § 774. Kaubaveolepingu mõiste
    2. § 775. Veokiri
    3. § 776. Veokirja tõenduslik tähendus
    4. § 777. Ohtlik veos
    5. § 778. Veose pakend ja tähistamine
    6. § 779. Laadimine
    7. § 780. Saatedokumendid
    8. § 781. Saatja vastutus
    9. § 782. Veolepingu ülesütlemine saatja poolt
    10. § 783. Mittetäielik veos
    11. § 784. Vedaja õigused mõistliku pealelaadimistähtaja ületamisel
    12. § 785. Juhised veose kohta
    13. § 786. Vedamis- ja üleandmistakistus
    14. § 787. Tasu maksmine
    15. § 788. Saaja õigused ja maksmise kohustus
    16. § 789. Lunaraha
    17. § 790. Veotähtaeg
    18. § 791. Veose kaotsiminek ja leidmine
    19. § 792. Vastutus veose kaotsimineku, kahjustumise või veotähtaja ületamise eest
    20. § 793. Vastutusest vabanemine
    21. § 794. Veose väärtuse hüvitamine
    22. § 795. Vastutuse piirmäär
    23. § 796. Muude kulude hüvitamine
    24. § 797. Muud kui lepingust tulenevad nõuded
    25. § 798. Vastutuse piirangute äralangemine
    26. § 799. Töötaja vastutus
    27. § 800. Vedaja ja tegeliku vedaja vastutus
    28. § 801. Kahjust teatamine
    29. § 802. Nõuete aegumine
    30. § 803. Pandiõigus
    31. § 804. Järjestikune vedamine
    32. § 805. Mitme pandiõiguse järjekohad
    33. § 806. Lastikiri
    34. § 807. Veose üleandmine lastikirja tagastamise vastu
    35. § 808. Veose väljanõudmise õigus lastikirja alusel
    36. § 809. Sätete kohustuslikkus
   2. 2. jaotis. Kolimine
    1. § 810. Vedaja kohustused
    2. § 811. Veokiri ja teavitamine
    3. § 812. Saatja vastutuse piirmäär
    4. § 813. Vastutusest vabanemine
    5. § 814. Vedaja vastutuse piirmäär
    6. § 815. Kahjust teatamise tähtaeg
    7. § 816. Vastutuse piirangute kohaldamatus
    8. § 817. Sätete kohustuslikkus
   3. 3. jaotis . Vedamine erinevate sõidukitega
    1. § 818. Kombineeritud veoleping
    2. § 819. Teadaolev kahju tekitamise koht
    3. § 820. Kahjust teatamine
    4. § 821. Nõuete aegumine
    5. § 822. Kombineeritud kolimisleping
    6. § 823. Sätete kohaldamine
  2. 2. jagu. Reisijaveoleping
   1. 1. jaotis. Üldsätted
    1. § 824. Reisijaveoleping
    2. § 825. Tellimusveoleping
    3. § 826. Pagas
    4. § 827. Veotähtaeg
    5. § 828. Vedamise kestus
    6. § 829. Vedaja vastutus sõiduki õigeaegse ette andmata jätmise eest
    7. § 830. Vedaja kohustus hüvitada kahju
    8. § 831. Kahjust teatamine
    9. § 832. Sõiduki ja selle juhi puudused
    10. § 833. Vedaja vastutuse välistamine
    11. § 834. Vedaja vastutuse piiramine
    12. § 835. Vastutuse piirmäär mitme võlgniku korral
    13. § 836. Vedaja ja tegeliku vedaja solidaarvastutus
    14. § 837. Vastutuse piirangute äralangemine
    15. § 838. Muud kui lepingust tulenevad nõuded
    16. § 839. Töötajate vastutus
    17. § 840. Reisija kohustused
    18. § 841. Reisija vastutus
    19. § 842. Teise lepingupoole vastutus
    20. § 843. Pagasi vedamisele kohaldatavad sätted
    21. § 844. Lepingu lõppemine reisija lahkumisel
    22. § 845. Teise lepingupoole ülesütlemisõigus
    23. § 846. Vedaja nime ja elu- või asukoha märkimise kohustus
   2. 2. jaotis. Reisijavedu ühissõidukis
    1. § 847. Ühistransport
    2. § 848. Vedamise kohustus
    3. § 849. Reisijatele soodustuste tagamine
   3. 3. jaotis. Kombineeritud reisijaveoleping
    1. § 851. Teadaolev kahju tekitamise koht
    2. § 852. Kahjust teatamine
   4. 4. jaotis. Jao sätete kohustuslikkus