Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 753. Akreditiivi lõppemine

(1) Akreditiiv lõpeb:

1) akreditiivi täitmisega;

2) akreditiivi tähtaja möödumisega;

3) akreditiivi tühistamisega.

(2) Kui akreditiivi järgi soodustatud isik keeldub akreditiivist ja teatab sellest täitvale makseteenuse pakkujale, peab täitev makseteenuse pakkuja sellest teavitama akreditiivi avanud makseteenuse pakkujat.

[RT I 2010, 2, 3 – jõust. 22.01.2010]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid