Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 7115. Teave makseteenuse üleviimise kohta

(1) Makseteenuse pakkuja teeb makseteenuse üleviimise tingimuste kohta igale tarbijale kättesaadavaks järgmise teabe:

1) käesoleva seaduse §-des 7211 –7213 nimetatud endise ja uue makseteenuse pakkuja kohustused;

2) vastavate kohustuste täitmise tähtaeg;

3) juhul kui tasu võetakse, siis kohaldatavad tasud;

4) informatsioon selle kohta, millise teabe esitamist võidakse tarbijalt nõuda;

5) käesoleva seaduse § 711 lõike 1 punktides 23 ja 24 nimetatud andmed ja tingimused.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teave tuleb esitada tarbijale tasuta klientide teenindamiseks ette nähtud tegevuskohas ja veebilehel ning tarbija nõudmisel paberkandjal või muul püsival andmekandjal.

[RT I, 31.12.2016, 1 – jõust. 10.01.2017]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid