Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 1028. Kohustuse täitmisena saadu tagasinõudmise alused

(1) Kui isik (saaja) on teiselt isikult (üleandja) midagi saanud olemasoleva või tulevase kohustuse täitmisena, võib üleandja saadu saajalt tagasi nõuda, kui kohustust ei ole olemas, kohustust ei teki või kui kohustus langeb hiljem ära.

(2) Üleandja ei või saajalt saadut tagasi nõuda, kui:

1) üleandmisega täideti mittetäielik kohustus;

2) õigus nõuda kohustuse täitmist oli üleandmise hetkeks aegunud;

3) tühise tehingu täitmisena saadu tagasinõudmine oleks vastuolus tehingu tühisust ettenägeva sättega või sellise sätte eesmärgiga.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid