Võlaõigusseadus IV

Ava otsing

§ 781. Saatja vastutus

(1) Saatja peab vedajale hüvitama kahju ja kulud, mis tekkisid:

1) veose ebapiisavast pakkimisest või tähistamisest;

2) ebaõigetest või mittetäielikest andmetest veokirjas;

3) ohtliku veosega seotud ohust teatamata jätmisest, samuti valest või puudulikust teatamisest;

4) veose mittenõuetekohasest laadimisest;

5) käesoleva seaduse § 780 lõikes 1 nimetatud saatedokumentide või teabe puudumisest, ebatäielikkusest või ebaõigsusest.

(2) Saatja vastutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel, sõltumata sellest, kas tema kohustuse rikkumine on vabandatav. Kui saatjaks on tarbija, vastutab ta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel üksnes siis, kui ta rikkus kohustust süüliselt.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid